Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare? Enligt deltagarna i Effektlunchen  i Umeå 1 mars handlar det om att vara rättvis, lyssnande, empatisk och öppen. Men det ska även gå att arbeta med en ledare och han eller hon ska kunna ses som en förebild och kunna peppa en. I ord och i handling.

Den inbjudna panelen fyllde på resonemangen och gav en fyllig och nyanserad bild av ledarskap. Gästerna var Sebastian Ohlsson, Ledarskapscentrum, Ingrid Lindelöw Berntson, verksamhetschef på Leia Accelerator i Umeå och Andreas Krasser, rektor på Thorens Business School i Sundsvall.

Jenny Eklund, samtalsledare från Effekt, Sebastian Ohlsson från Ledarskapscentrum, Ingrid Lindelöw Berntson från Leia Accelerator, Good Heart och Effekt samt Andreas Krasser, Thoren Business School i Sundsvall.

Ledare är något som alla kan vara, var deras gemensamma ståndpunkt. Det handlar om att fokusera på träna upp vissa färdigheter.

Och vad skiljer egentligen en chef och en ledare åt? Där verkade panelen, och åhörarna, ense om att en chef är någon som organiserar, är formell och som innehar en position medan en ledare snarare är en person som har en relation till andra. En relation som innebär att han eller hon kan leda sig själv och andra och som har inflytande. Alla grupper har en sådan person och denne kan lika gärna vara en medarbetare som en chef.

Att leda sig själv var till stor del en fråga om självkännedom, att veta vad man själv vill. Vad man brinner för och vad man är villig att göra för att komma dit.

En kommentar om den bra chefen kom från en åhörare som sa att det är viktigt att genuint tycka om de personer man är chef över och att kunna visa detta.

Lika viktigt var egenskapen om att vara ödmjuk. Särskilt som ledare, och chefer, inte är felfria. De är också människor och kan göra fel. Det gäller bara att kunna erkänna sina misstag, lära sig från dem och kunna fortsätta framåt.

Ska dagens effektlunch summeras så kan man säga att vem som helst kan lära sig att bli en bra ledare, det är bara en fråga om att vilja, och brinna för det.

Panelens sammanfattning om vad som gör en bra ledare:

•    Lyssna till dina medarbetare
•    Gör det du är bra på och ta hjälp när det behövs.
•    Visa när något går bra men visa även när något går mindre bra.
•    Var öppen och transparent.
•    Trivs med det du gör.
•    Brinn för det du gör.
•    Ta reda på förväntningar redan från början.

Som vanligt var Effektlunchen välbesökt, idag var det 87 engagerade lunchgäster som lyssnade och deltog i samtalen om ledarskap. Några passade dessutom på att ha egna lunchmöten i lunchmötet. :o)

/Joakim Grenemark

Tagged with →  
Share →

4 Responses to Alla kan vara ledare

  1. […] Kontakt ← Alla kan vara ledare […]

  2. […] På Effektbloggen finns en utförligare rapport och bilder från träffen! […]

  3. […] Om att leda sig själv och andra handlade Effektlunchen 1 mars 2011 i Umeå.  87 engagerade lunchgäster bidrog till den fantastiska stämningen och de intressanta diskussionerna om ledarskap. På Effektbloggen kan du läsa mer om inspirationslunchen och se fler bilder från träffen. […]

  4. […] här på Smarta möten-bloggen också, inte minst när det gäller att leda möten). Här kan du läsa mer om innehållet och se fler bilder från […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site