Gästinlägg av Sören Holm, Mastercoach.se:

Tänk på några av dina medarbetare och bedöm var och en utifrån följande fråga:

Människor kan påverka ens energi och entusiasm i arbetet på olika sätt. Interaktioner med vissa människor kan lämna dig med känslan av att vara uttömd och dränerad, medan med andra känner du dig  entusiastisk över möjligheterna. När du umgås med respektive medarbetare, hur påverkar det vanligtvis din energi?

1 = sänker min energi, 2 = ingen effekt / neutral, eller 3 = ökar min energi.

Väckte frågan funderingar?

Robert Cross menar att denna fråga avslöjer en mycket viktig, ofta förbisedd kompetens på våra arbetsplatser.

Cross är professor i management och har forskat i betydelsen av sociala nätverk på arbetsplatser. När hans team kom på att ställa denna fråga i sina enkäter upptäckte de att det fanns ett mycket starkt samband mellan att vara ”energigivare” och faktorer som:

  • resultat i jobbet
  • befordringar
  • låg personalomsättning

Arbetsgrupper och organisationer med många energigivare presterade också klart bättre.

Energigivare är inte nödvändigtvis karismatiska eller utpräglat utåtriktade. De kännetecknas mera av:

  • optimism
  • engagemang i andra människor
  • visar uppskattning för andras idéer

Följdfrågor

Hur bedömer du dina medarbetare? Och vilka slutsatser leder den bedömningen till? Och framför allt: hur bedömer andra dig?

/Sören Holm

Tagged with →  
Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site