Varför uppstår kommunikationskrockar och vad kan man göra åt det? Det ämnet ska vi fördjupa oss i på nästa Effektlunch i Örnsköldsvik, 16 december.

Välkommen att lyssna till Anna-Karin Byström berätta om sin forskning kring interkulturell kommunikation, ett område som ständigt ökar i betydelse både inom arbets- och privatlivet.

Såhär skriver Anna-Karin om sitt område:

”I interkulturell kommunikation är man medveten om och tar hänsyn till att det finns lika många tolkningsmöjligheter av ett uttalande eller en gest som det finns kulturer i gruppen.

Genom att förstå och känna till mer om varför kommunikationskrockar uppstår så kan du lättare tolka handlingar och reaktioner i mötet med människor från andra grupper. Det ökar dina möjligheter att få ut just ditt budskap. En ökad medvetenhet om kommunikationens roll i en organisation (en chef ägnar närmare 80 % av sin tid åt att ”kommunicera”) ger en effektivare organisation och ett bättre och smidigare samarbete internt.”

Anna-Karin är doktorand på institutionen för Kulturer o Medievetenskaper, Umeå Universitet, och skriver just nu sin licenciat avhandling med titeln ”Multiculturalism – advantage or obstacle?”

När? 16 december klockan 11.30-13.00
Var? Restaurang Brux, Ö-vik.

Som vanligt är arrangemanget kostnadsfritt, men var och en betalar sin egen lunch. Vi bjuder på sällskap och en intressant stund!

Tagged with →  
Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site