Vi är gjorda för att bry oss om varandra, konstaterar forskaren James Doty. Han har visat att medkänsla – compassion – påverkar vår hjärna mer än vi tidigare trott.

compassion

Foto av Mattox, Stock xchng

James Doty intervjuas om det nya forskningsfältet medkänsla i Svenska Dagbladets artikel Medkänsla viktigt för vår överlevnad. Hämtat ur texten:

”James Doty vill inte bara kartlägga medkänslans neurologi – från evolutionen och framåt – utan också skapa en hel träningsrörelse för att vi ska bli bättre på att känna med andra. Inte konstigare än att gå på gym för musklerna, menar han.

Medkänsla brukar definieras som en mer aktiv reaktion än empati, vilket är förmågan att känna in andras känslor – och det kan man göra också framför en film eller en pjäs. Medkänslan väcks av andras lidande och att man vill försöka göra något åt det. Forskningsresultat hittills visar en mängd positiva effekter av att öva upp sin ”compassion” – som att stå emot negativ stress, få mindre ångest och bättre immunförsvar. (…)

–Områden i hjärnan som är förknippade med belöning, bland annat accumbenskärnan, stimuleras och då frigörs dopamin, förklarar James Doty. Det händer när vi får mat, sexuell tillfredsställelse och – så som vårt samhälle har format oss – pengar. Men det som är intressant här är att vår medkänsla med andra kan frigöra mer dopamin än både sex och pengar.

Läs hela artikeln här.

 

 

Tagged with →  
Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site