Vissa tal går rakt in hjärtat, och gör intryck på ett alldeles särskilt sätt. Tal från fantastiska människor som lyckas sätta ord på tankar man själv haft, eller som ger nya inspirerande idéer. Ibland kan det vara att framförandet innhåller något extraordinärt – ibland kan det vara någon del i budskapet som passar just för mig, i mitt liv just nu. Här är tio av mina favoritklipp (och några bonusar) – med filmade tal som fått extra stor effekt för just mig.

Vilka är dina favorittal? Tipsa gärna i en kommentar.

JK Rawlings tal vid Harward Commencement

Otroligt starkt, om misslyckande och kraften i att kunna fantisera. “We do not need magic to change the world, we carry all the power we need inside ourselves already: we have the power to imagine better.”

Steve Jobs Stanford Commencement Speech

Ett numera nästan klassiskt tal, fullt av inspiration. I ljuset av hans död blir hans budskap om att leva livet genom att följa eget hjärta och intuition extra kraftfullt:

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

Neil Gaiman Commencement Speech

Neil Gaimans tal till the University of Arts avgångsklass 2012 är inspirerande för alla som har med skapande och kreativitet att göra! Åkte direkt in på favoritlistan.

Simon Sinek: How great leaders inspire action

Simon Sineks tal om why, how, what och hur viktigt det är att hitta sitt varför har varit en favorit hos mig ända sedan det kom. Det har också fått stor spridning och gjort många medvetna om kraften i att hitta poängen och kärnan med sin egen verksamhet. (Det här hjälper jag många företag och verksamheter att få fram, och ingår också i den webbkurs som du snart kan anmäla dig på via www.mereffekt.nu)

Elizabeth Gilbert om kreativitet

Elizabeth Gilbert (författaren till bästsäljaren Eat, pray, love som på svenska blev översatt till Lyckan, kärleken och meningen med livet) talar om kreativitet i ljuset av den enorma uppmärksamhet hon fått för sitt författarskap. Enligt Gilbert finns det inte genialitet inom enskilda människor, utan vi har alla möjlighet att ta del av genialitet.

Ken Robinson: Bring on the learning revolution

Smarta Sir Ken Robinson talar om att vi måste förändra hela vår uppfattning om utbildning – för att kunna ta tillvara på människors (särskilt barns) talanger, drömmar och det de verkligen älskar att göra. Här är en animerad version.

Talet är en fortsättning på hans tidigare tal från 2006, om att skolan dödar kreativitet:

Chimamanda Adichie: The danger of a single story

Chimamanda Ngozi Adichie är författaren till bland annat den storslagna boken En halv gul sol, och talar om storytelling, hur vi berättar våra historier, och om faran av att bara ha en enda bild, en ensidig historia av andra människor och kulturer.

Bonus: Jessica Jackley: Poverty, money – and love

Jessica Jackley talar också om hur viktigt det är att vi blir medvetna om vilka historier vi berättar om andra, och hur hon själv förändrade sin egen attityd och sedan grundade den hyllade mikrolånsorganisationen Kiva. ”We already care.”

Seth Godin: Tribes we lead

I mina ögon har Seth Godin nästan alltid kloka saker att säga, inte minst i sin blogg. Här är ett tal om Tribes – we need you to lead us, om hur vi alla kan sprida idéer och förändra i informationssamhället genom att leda ”tribes”.

Dave Meslin: The antidote to apathy

Nej. Människor är inte apatiska. Det är bara budskapen som måste bli tydligare, och mer inbjudande för att nå fram. Dave Meslin identifiera sju hinder – och lösningar – för att människor ska vilja engagera sig.

Do interesting things

Det här tipset är inget filmat tal, utan ett blogginlägg från Leo Babuta på Zen Habits Do interesting things, gör intressanta saker, har nästan formen av ett manifest och är enligt min uppfattning otroligt inspirerande i all sin enkelhet. En uppmaning om att ta chansen att bidra till något i vår föränderliga värld. (Skrevs sommaren 2009 men är fortfarande högaktuell.)

”We live in interesting times. We’re blessed that way.

The world is changing rapidly.

The way we work is changing, the way we live has already changed. Entire industries are crumbling, and more are growing on their ruins. People are empowered to express themselves, to create, to become a part of a global conversation and transformation, in a way that has never existed before.

What will you do with that?

What will your place be in this new, interesting world? Will you have a voice? Will you be a creator, or just a consumer?

Do something.

Do something interesting.

Be a part of the conversation, and say something remarkable. Create something unique, new, beautiful. Build upon the works of others and transform it into your own.

How to do this?

Write a book. Or an ebook. Write poetry and publish it on the web. Create interesting, lovely or funny videos, put them on You Tube. Be passionate. Write a web app that will solve a problem in people’s lives. Become a watchdog to replace the faltering newspapers. Explore the world, and blog about it. Try something you’ve always been afraid to try, and put it on video. Be yourself, loudly. Start a new company, doing only one thing, but doing it very well. Start a business that does a service you’ve always wanted, or that you are frustrated with in other companies because the service sucks. Put your heart into something. Say something that no one else dares to say. Do something others are afraid to do. Help someone no one else cares to help. Make the lives of others better. Make music that makes others want to weep, to laugh, to create. Inspire others by being inspiring. Teach young people to do amazing things. Write a play, get others to act in it, record it. Empower others to do things they’ve never been able to do before. Read, and read, and then write. Love, and love, and then help others to love. Do something good and ask others to pass it on. Be profound. Find focus in a world without it. Become minimalist in a world of dizzying complexity. Reach out to those who are frustrated, depressed, angry, confused, sad, hurt. Be the voice for those without one. Learn, do, then teach. Meet new people, become fast friends. Dare to be wrong. Take lots and lots of pictures. Explore new cultures. Be different. Paint a huge mural. Create a web comic. Be a dork, but do it boldly. Interview people. Observe people. Create new clothes. Take old stuff and make new stuff from it. Read weird stuff. Study the greats, and emulate them. Be interested in others. Surprise people. Start a blog, write at least a little each day. Cook great food, and share it. Be open-minded. Help someone else start a small business. Focus on less but do it better. Help others achieve their dreams. Put a smile on someone’s face, every day. Start an open-source project. Make a podcast. Start a movement. Be brave. Be honest. Be hilarious. Get really, really good at something. Practice a lot. A lot. Start now. Try.”

/Leo Babuta

Joker: Will Smith

Lite oväntat blev jag inspirerad av skådespelaren Will Smith och hans tankar i det här klippet. Det är inget sammanhängande tal och platsar därför inte klockrent i listan på minnesvärda tal, men får komma med som en bonus.

Share →

2 Responses to Oförglömliga och inspirerande tal

  1. […] 10 oförglömliga tal (10 unforgettable speaches) section#sb_universal.copy { margin-top: 0px; } section#sb_universal ul#list_sb_universal div.widget-pad[:first-child] { padding: 0px; } .aweber-footer { padding: 20px; border: 0px solid #e57c72; background: #e07e75 url("http://mereffekt.nu.loopiadns.com/signup_footer/floral.png") bottom right no-repeat; } .aweber-footer .wrapper { width: 370px; } .aweber-footer .head h2 { color: white; font: lighter 25px Arial,sans-serif; margin: 0px; } .aweber-footer .body p { font: normal 13px Georgia,serif; margin: 0px; line-height: 1.35; color: #fff;} .aweber-footer form { margin: 10px 0; } .aweber-footer label { font: bold 14px Arial,sans-serif; display: block; float: left; margin-right: 10px; padding-top: 5px; color: #fff; } .aweber-footer .inputrow { height: 32px; } .aweber-footer div.eml_input { padding-top: 0px; float: left; } .aweber-footer input#id_email { width: 170px; border-color: #e57c72; background: white; font-size: 12px; height: 24px; padding: 1px 2px 1px 4px; } /*.aweber-footer .submitrow { text-align: right; margin-top: 8px; float: left; }*/ .aweber-footer input#id_submit { float: left; margin-left: 10px; padding: 8px 14px; border-radius: 8px; border-width: 0; background: #b54040; font: 11px Georgia,serif; color: #fff; text-shadow: none; box-shadow: none; } .aweber-footer .help_text { text-align: right; font-size: 9px; font-family: Arial,sans-serif; color: #fff; line-height: 16px;} Mer effekt – mindre ansträngning Registrera dig nu för gratis utskick om att göra rätt saker och använda tiden till det som är viktigt. […]

  2. […] De använder alltså rädslan för misslyckande som en stark drivkraft för att aldrig ge upp och ständigt sträva vidare. Två bra exempel på det finns i både JK Rawlings och Steve Jobs kända tal. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site