SMARTA mål är ett sätt att konkretisera din målbild och fokusera din energi för att nå dit du vill.

Du har säkert hört begreppet SMARTA mål (ibland används bara SMART). Bokstäverna i ordet står för de olika delar som är viktiga när vi sätter mål:

S: Specifikt – exakt vad, var vill jag nå? Gör det så konkret som möjligt.
M: Mätbart – kvantitet, exempelvis antal, storlek. Det gör att vi vet när vi har nått målet.
A: Attraktivt – målet ska kännas kul eller angeläget att nå. Det är också viktigt att det är förankrat i mina visioner och drömmar, att det leder till sånt jag verkligen vill göra eller uppnå.
R: Realistiskt – det ska vara genomförbart. Jag ska uppleva att det är rimligt för den tid, de pengar, den hälsa jag har, det stöd jag har runt mig och den kreativitet jag besitter.
T: Tidsbestämt – När ska målet vara nått? Exakt datum är tydligare än ”någon gång i slutet på månaden”, och fungerar som ett ankare i verkligheten.
A: Accepterat – Målet ska vara accepterat av mig och de som berörs av målet.

Egen kontroll

Det viktigaste av allt är kanske att SMARTA mål alltid ska vara under den egna kontrollen. Det är här vi oftast missar; vi sätter mål som kanske är tydliga och mätbara och allt det där som gör att vi vill nå dem – men glömmer att justera målet så att det inte är beroende av omständigheter som inte kan kontrollera. Och då tappar målen sin funktion.

Det är rejält slöseri på energi att ha ett eget mål som är beroende av vad andra människor gör, eller av vädret, eller av om de kommer att köpa min tjänst eller inte. Lika tokigt blir det att ha mål som vi på förhand vet kommer att bli nästintill omöjliga att nå. Varför då jobba mot dem?

För att inte tala om mål som andra sätter åt oss, och sedan blir besvikna över att vi inte uppnått…

Små men viktiga steg

Använder du ramarna SMARTA mål, och styr din målsättning mot något helt står i din egen makt, så kan du sätta mål som du på förhand vet att du alltid kan nå! Sätt gärna också små delmål, med kort deadline, som steg för steg för dig närmare huvudmålet. Små mål gör att vi lever våra livsintentioner, drömmar och visioner nu på en gång i smått. De små målen gör att vi lyckas och fortsätter till större och svårare mål.

Skillnaden mellan effektmål och SMARTA mål

Ett mål som till exempel siktar mot att få 300 besökare på ett arrangemang, eller en vinst på 100 000 kronor för en tjänst, skulle vi kunna kalla för effektmål. Det är inga mål du har full kontroll över, men det är något du vill uppnå. Om du har något sådant mål kan du göra om det till ett smart mål, genom att se vilka steg som kan leda dig mot din målbild. ”Vad måste jag göra för att uppnå den här effekten som jag önskar?” Svaret på den frågan leder till att du kan sätta nya SMARTA mål.

Till exempel: Det är omöjligt att styra över hur mycket du säljer, däremot kan du styra över hur många säljsamtal du har, eller hur du ska kommunicera med dina kunder. Och du kan aldrig styra över hur mycket publik som kommer till ditt arrangemang, men du kan identifiera vilken slags PR du behöver göra för att nå din målgrupp, och därifrån sätta upp mål för en strategi att nå ut med information.

Exempel på SMARTA mål:

Innan nästa måndag ska jag ha bjudit min käresta på en god middag.
Innan sista mars 2012 ska jag ha genomfört 20 säljmöten med nya kunder och ha följt upp 10 tidigare kunder.
Den 8 augusti 2012 ska mitt företag delta på NN-mässan. Jag kommer då att ha med mig 500 broschyrer, hålla två föredrag om min verksamhet samt en webbsida med aktuell information.

Läs också:

 

Tagged with →  
Share →

10 Responses to SMARTA mål som du alltid kan nå

 1. […] ska du göra storslagna planer och smarta mål för 2012. Men först vill jag skicka med en fråga till dig, en uppmaning om att titta tillbaka […]

 2. […] Poängen med metoden SMARTA mål är att sätta mål som du på förhand vet att du kommer att kunna nå. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att du faktiskt ska lyckas. Här kan du läsa om exakt hur gör för att sätta SMARTA mål som ligger inom din egen kontroll. […]

 3. […] Läs mer och få inspiration på Jenny Eklunds blogginlägg. http://mereffekt.nu/smarta-mal/ […]

 4. Martin Elofsson skriver:

  1. Bättre kondition.

  2. kunna jogga i normalt joggnings tempo i 10 min utan att bli särskilt trött.

  3. Ja

  4. Ja det är realistiskt.

  5. Kanske till november nån gång.

  6. ja

 5. Jenny Eklund skriver:

  Martin: Bra att du är på g! Om du vill ”smarta upp” målen ännu mer så kan du försöka vara ännu mer specifik i nummer 2 och nummer 5. Exakt hur kan du mäta det, och vilket datum?
  Lycka till!

 6. RUSKI PIDAR skriver:

  CYKA BLYAT FAK U MADER

 7. RUSKI PIDAR skriver:

  IDI NAHUI VODKA STALIN FAK U AMERIKANOS OBAMA SUK SVEDISH FAKUR

 8. Obama skriver:

  NOOO FAK U RUSKI SHIT FAK UR MADER U SUK DIK

 9. STALIN skriver:

  VODKA FUK U TAKING BOUT

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site