Gästinlägg från Janne Paulsson, fd mediechef och numera ledarskapskonsult.

Det är inte lätt att vilja andras väl.

”Nu förstår jag varför jag blir så irriterad, de försöker tvinga mig att känna deras nöjdhet, mina föräldrar försöker tvinga på mig sin nöjdhet”, utbrister en deltagare på en föreläsning nyligen, och jag ser hur tanken vandrar vidare: ”Vilka är det jag försöker tvinga på min nöjdhet?”

Just så är det, nöjdheten är personlig och inte överförbar, möjligtvis smittar den något.

Så gör vi ofta, vi vill andra människors bästa men utgår ifrån oss själva; det som väcker positiva känslor hos mig borde väl ha samma effekt på alla andra. Glömmer att den egna känslan uppstod på grund av ett eget medvetet val, ett eget beslut. Ska de vänner vars bästa jag vill få uppleva samma känsla så måste den ha sig grund i deras egna medvetna val, känslan uppstår inte som en följd av någon annans goda råd.

Jag har under några år föreläst om min förståelse av Claes Jansens teori om Förändringens Fyra Rum, om de psykologiska tillstånden Nöjdhet, Förnekelse, Förvirring och Inspiration. Och varje gång så ger deltagarna mig nya insikter.

/Janne Paulsson.

Tagged with →  
Share →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Switch to our mobile site